به سرزمین موج های آبی خوش آمدیداولین و مجهزترین پارک آبی سرپوشیده در ایران

واحد برتر بهداشت و ایمنی در 5 سال متوالی

تا حالا اومدی موج های آبی مشهد؟